Редколегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Безлюдний О. І. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Акімова О. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського;

Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Браславська О. В. – доктор педагогіки наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Вишневська Ева – доктор педагогічних наук, доцент, проректор до справ науки розвитку Державної вищої професійної школи, Плоцьк, Республіка Польща;

Коваль В. О. – доктор педагогічних наук. професор, декан факультету української філології, директор Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Комар О. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, завідувач лабораторії «Проблеми сільської початкової школи» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Лозовецька В. Т. – доктор педагогічних наук, професор, «Заслужений вчитель України», головний науковий співробітник Лабораторії професійної кар’єри ІПТО НАПН України;

Лук’янова Л. Б. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Осадчий І. Г. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»;

Пащенко Д. І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету професійної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Совгіра С. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.