Збірник наукових праць “Проблеми підготовки сучасного вчителя” був заснований у 2010 році. Реєстраційне свідоцтво КВ №17132-5902Р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328 збірник внесено до Переліку фахових видань України з педагогіки (до цього моменту збірник було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України від 2011 р. №4).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Збірник має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі та тематична спрямованість: публікація матеріалів з галузі педагогічної освіти в Україні, інформування суспільства про дослідження проблем підготовки сучасного вчителя.

У науковому збірнику розкриваються результати досліджень у галузі педагогічної освіти в Україні, здійснюється інформування суспільства про дослідження проблем підготовки сучасного вчителя. Призначений для докторантів, аспірантів, викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться проблемами професійної педагогічної підготовки.

Періодичність видання: двічі на рік.

Збірник “Проблеми підготовки сучасного вчителя” індексується у таких базах даних:

  • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського;
  • Google Scholar;
  • Index Copernicus.